مشاوره قبل از خرید

ارتباط با ما و مشاوره

%

مشتریان خارجی

مشتریان خـــارجی

%

مشتریان داخلی

مشتریان داخل کشور

%

مشتریان وفادار

تعداد مشتریان راضی

فرم ارتباط با ما
روی نقشه ما را بیابید!
اینستاگرام کشمش ملایر

صفحه اینستاگرامی ما

برای اطلاع از تازه ترین پیشنهادات و قیمتهای روز محصولات به صفحه اینستا گرامی ما مراجعه نمائید.

کانال تلگرامی - کشمش ملایر

کانال تلگرامی ما

برای اطلاع از تازه ترین پیشنهادات و قیمتهای روز محصولات به کانال تلگرامی ما مراجعه نمائید.